มจร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พระภัททันตะ ดร. ชฏิละ อดีตประธานสงฆ์สำนักวิปัสสนามหาสีฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 59 เวลา 15.00-16.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นผู้แทนอธิการบดี มจร เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พระภัททันตะ ดร. ชฏิละ อดีตประธานสงฆ์สำนักวิปัสสนามหาสีฯ เจ้าอาวาสวัดมหาสี ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมรณภาพลงด้วยโรคมะเร็งในเลือด เมื่อ 28 ม.ค. 59 รวมสิริอายุ 81 ปี พรรษา 61

59020112 59020113 59020114 59020115

5902011759020118ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์