มจร ไปร่วมประชุมวิชาการและพิธีเปิดมหาวิทยาลัยสงฆ์รัฐฉาน

วันที่ 5 ก.พ. 59 พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร กรรมการ มส.  พร้อมด้วย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และ ผอ.สถาบันภาษา ผอ.สำนักทะเบียนฯ รอง ผอ. วิทยาลัยนานาชาติ รอง ผอ.สนง.อธิการบดี ผอ.ส่วนบริหาร ศูนย์อาเซี่ยนศึกษา รอง ผอ.สนง.บริหาร สำนักส่งเสริมฯ ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ได้เดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการและเปิดวิทยาลัยพุทธศาสตร์รัฐฉาน 5-7 กพ.59 ณ เมืองตองจี รัฐฉาน (Shan State) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

59020511 59020512 59020513 59020514

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์