ฝ่ายต่างประเทศ ร่วมทักษิณานุปทานอดีตเจ้าอาวาสวัดบางบำหรุ

วันที่ 5 ก.พ. 59 เวลา 10.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้ พระมหาชะเอม สุวีโร ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นผู้แทน ร่วมทักษิณานุปทาน สวดพระพุทธมนต์ ในงานทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสวัดบางบำหรุ โดยมีเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์และอาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมงาน ณ พระอุโบสถวัดบางบำหรุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 59020611 59020612 59020613 59020614 59020615 59020616

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์