ร่วมเปิดมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของรัฐฉาน ณ Taunggyi เมียนมาร์

วันที่ 7 ก.พ. 59 พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร กรรมการ มส.   พร้อมด้วย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และผู้บริหาร  มจร ผอ.สถาบันภาษา ผอ.สำนักทะเบียนฯ รอง ผอ. วิทยาลัยนานาชาติ รอง ผอ.สนง.อธิการบดี ผอ.ส่วนบริหาร ศูนย์อาเซี่ยนศึกษา รอง ผอ.สนง.บริหาร สำนักส่งเสริมฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ร่วมพิธีเปิดมหาวิทยาลัยสงฆ์รัฐฉาน  Shan State Buddhist University (SSBU) ณ Taunggyi รัฐฉาน (Shan State) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีรองประธานาธิบดีฯ เชื้อสายไทใหญ่ ดร.สาย หมอก คำ (Vice President Dr. Sai Mauk Kham) พร้อมครอบครัว นายกรัฐมนตรี เขตปกครองรัฐฉาน ผู้อำนวยการ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพม่า ผู้นำชาวพุทธ และประชาชน ทุกหมู่เหล่า มีแขกผู้มีเกียรติ จากนานาประเทศ อาทิ ไทย ศรีลังกา จีน อินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฮังการี  เข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย

59020710

59020711 59020712 59020713 59020714 59020715 59020716 59020717 59020718

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์