รอง กต ประธานพิธีเปิดการประชุมประจำปี 59 ของพระนิสิต มจร ชาวลาว

วันที่ 29 ก.พ. 59 เวลา 08.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 59 ของสมาคมนิสิตลาว ที่เรียน มจร โดยมีผู้ร่วมประชุมได้แก่ ผู้แทนสมาคมนักศึกษาสงฆ์ลาว จาก มจร ส่วนกลาง จากวิทยาเขต ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย เป็นต้น ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน บี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

59022901 59022902 59022903 59022904 59022905 59022907 59022908

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์