ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๒ เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๒ เฉลิมพระเกียรติ ฯ

590311001 590311002 590311003 590311004 590311005

ดูรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

590311001

590311002

590311003

590311004

590311005

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต