รอง กต. ร่วมงานทำบุญ 100 วัน โยมพ่อแสวง ผิวเผือด โยมบิดาของพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00  น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  มจร พร้อมด้วยผู้ติดตาม ร่วมงานทำบุญครบ 100 วัน อุทิศให้โยมพ่อแสวง ผิวเผือด ซึ่งเป็นโยมบิดาของพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมฯ และกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ฯ ณ บ้านทะเลบก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

590529ข่าวรองกตร่วมงานบุญโยมบิดาของพมสุเทพผิวเผือด1 590529ข่าวรองกตร่วมงานบุญโยมบิดาของพมสุเทพผิวเผือด2 590529ข่าวรองกตร่วมงานบุญโยมบิดาของพมสุเทพผิวเผือด3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์