ฝ่ายต่างประเทศ มจร สักการะและทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมสิทธิ ประธาน ส.พระธรรมทูตฯ

เมื่อ 11 ก.ค. 2560 เวลา 20.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าถวายสักการะและทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้พระโสภณวชิราภรณ์ได้เรียนถวายเรื่อง การอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วย

600711 รอง กต ทำสามีจิกรรม ต่อพระพรหมสิทธิ ณ วัดสระเกศ1 600711 รอง กต ทำสามีจิกรรม ต่อพระพรหมสิทธิ ณ วัดสระเกศ2 600711 รอง กต ทำสามีจิกรรม ต่อพระพรหมสิทธิ ณ วัดสระเกศ3 600711 รอง กต ทำสามีจิกรรม ต่อพระพรหมสิทธิ ณ วัดสระเกศ4 600711 รอง กต ทำสามีจิกรรม ต่อพระพรหมสิทธิ ณ วัดสระเกศ5 600711 รอง กต ทำสามีจิกรรม ต่อพระพรหมสิทธิ ณ วัดสระเกศ6 600711 รอง กต ทำสามีจิกรรม ต่อพระพรหมสิทธิ ณ วัดสระเกศ7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร