ฝ่ายต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมต่อพระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

เมื่อ 12 ก.ค. 2560 เวลา 21.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าถวายสักการะและทำสามีจิกรรมต่อพระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร กรรมการอุปถัมภ์และกรรมการที่ปรึกษาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ ที่ปรึกษาประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสายโอซีเนีย  เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี นครไคร์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดนาคปรก แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้พระโสภณวชิราภรณ์ได้เรียนถวายเรื่อง งานพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วย

600712 รอง กต สามีจิกรรม พระกิตติโสภณวิเทศ1 600712 รอง กต สามีจิกรรม พระกิตติโสภณวิเทศ2 600712 รอง กต สามีจิกรรม พระกิตติโสภณวิเทศ3 600712 รอง กต สามีจิกรรม พระกิตติโสภณวิเทศ4 600712 รอง กต สามีจิกรรม พระกิตติโสภณวิเทศ5 600712 รอง กต สามีจิกรรม พระกิตติโสภณวิเทศ6

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร