นิสิตต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมถวายแด่ รองอธิการบดี ฝ่ายต่างประเทศ

เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.40 น. นิสิตชาวต่างประเทศ มจร ได้พร้อมใจกันทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยผู้แทนของนิสิต ทั้งบรรพชิตทั้งฆราวาส แต่ละประเทศเข้าถวายพานสักการะแด่พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ซึ่งจัดพิธีโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มจร โดยมีบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตร่วมจัดงาน ณ ห้องประชุมโซน D (เธียร์เตอร์ D) อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

600717 นิสิตต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมถวายแด่ รอง กต1 600717 นิสิตต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมถวายแด่ รอง กต2 600717 นิสิตต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมถวายแด่ รอง กต3 600717 นิสิตต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมถวายแด่ รอง กต4 600717 นิสิตต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมถวายแด่ รอง กต5 600717 นิสิตต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมถวายแด่ รอง กต6 600717 นิสิตต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมถวายแด่ รอง กต7 600717 นิสิตต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมถวายแด่ รอง กต8 600717 นิสิตต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมถวายแด่ รอง กต9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต