ประชุมปรึกษา “ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร ในประเทศสวีเดน”

เมื่อ 19 ก.ค. 60 เวลา 14.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานการประชุมปรึกษา “ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ในประเทศสวีเดน” โดยมี พระวิเทศปุญญาภรณ์ (บุญทิน) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน พร้อมด้วย พระครูวินัยธรสมุทร รอง ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ

600719 ประชุม ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สวีเดน1 600719 ประชุม ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สวีเดน2 600719 ประชุม ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สวีเดน4 600719 ประชุม ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สวีเดน5 600719 ประชุม ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สวีเดน6

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม