สักการะอัฐิ อดีตประธานสำนักงานกำกับดูเเลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

วันที่ 11 ส.ค.2560 เวลา 10.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต ถวายสักการะอัฐิ และรูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และอดีตประธานสำนักงานกำกับดูเเลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เนื่องในวาระครบรอบ 4 ปี วันมรณภาพ ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเกศ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

600811 รอง กต สักการะอัฐสมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว1 600811 รอง กต สักการะอัฐสมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว2 600811 รอง กต สักการะอัฐสมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว4

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาภราดร ภูริสฺสโร