พระธรรมทูตต่างประเทศสองทวีป เจ้าภาพสวดอภิธรรม พระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าคณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย และพระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร กรรมการอุปถัมภ์และกรรมการที่ปรึกษาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ ที่ปรึกษาประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสายโอซีเนีย  เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี นครไคร์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ และพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม 7 คัมภีร์ ในงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม (ผู้อุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ตั้งแต่ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 23 ประจำปี 2560) ณ วัดอรุณฯ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

โดยในพิธีมีผู้บริหาร มจร พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ พระครูปริยัติโพธิวิเทศ พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย – เนปาล และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ1 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ2 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ3 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ4 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ5 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ6 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ7 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ8 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ9 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ10 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ11 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ12 600823 พระธรรมโพธิวงศ์ พระกิตติโสภณวิเทศ งานสวดพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ13

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต