ประธาน ITRI เข้าพบพระพรหมบัณฑิต หารือกิจกรรมถวาย ร.9

วันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. ประธาน ITRI นายอินาริ มัสสึโมโต้ (Mr.Matsumoto) และนายลาริต บัคฉิ (Mr.Anil Bakshi) เข้าพบพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมถวาย ร.9 และเรื่องการทำงานนานาชาติเพื่อสันติภาพโลก ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ

ในการนี้มีพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยพระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร อำนวยความสะดวก

600825 ITRI เข้าพบพระพรหมบัณฑิต1 600825 ITRI เข้าพบพระพรหมบัณฑิต2 600825 ITRI เข้าพบพระพรหมบัณฑิต3 600825 ITRI เข้าพบพระพรหมบัณฑิต4 600825 ITRI เข้าพบพระพรหมบัณฑิต5 600825 ITRI เข้าพบพระพรหมบัณฑิต6 600825 ITRI เข้าพบพระพรหมบัณฑิต7 600825 ITRI เข้าพบพระพรหมบัณฑิต8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาภราดร ภูริสฺสโร