มจร หารือความร่วมมือกับคณะสมาคมพุทธศาสนาอาเซียน (ABC)

วันที่ 7 ธ.ค. 60 เวลา 09.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วยพระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร และนายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล เลขานุการกรมการศาสนา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับคณะสมาคมพุทธศาสนาอาเซียน (ABC) จากประเทศเมียนมา ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

601207 รอง กต กรมการศาสนา ดร.คินฉ่วย วัดไจจิซอง ประชุม ABC 01 601207 รอง กต กรมการศาสนา ดร.คินฉ่วย วัดไจจิซอง ประชุม ABC 022 601207 รอง กต กรมการศาสนา ดร.คินฉ่วย วัดไจจิซอง ประชุม ABC 023

601207 รอง กต กรมการศาสนา ดร.คินฉ่วย วัดไจจิซอง ประชุม ABC 052

601207 รอง กต กรมการศาสนา ดร.คินฉ่วย วัดไจจิซอง ประชุม ABC 04

601207 รอง กต กรมการศาสนา ดร.คินฉ่วย วัดไจจิซอง ประชุม ABC 05 601207 รอง กต กรมการศาสนา ดร.คินฉ่วย วัดไจจิซอง ประชุม ABC 06 601207 รอง กต กรมการศาสนา ดร.คินฉ่วย วัดไจจิซอง ประชุม ABC 07 601207 รอง กต กรมการศาสนา ดร.คินฉ่วย วัดไจจิซอง ประชุม ABC 08

601207 รอง กต กรมการศาสนา ดร.คินฉ่วย วัดไจจิซอง ประชุม ABC 09

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , กองวิเทศสัมพันธ์