รอง กต. หารือศูนย์ฝึกของวิทยาลัยพระธรรมทูตในฮ่องกง

วันที่ 15 ธ.ค. 60 เวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ประชุมหารือและประสานงานจัดศูนย์ฝึกของวิทยาลัยพระธรรมทูตในฮ่องกง หารือความร่วมมือทางการศึกษา ณ วัดโฝวหลิน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 601215 รอง กต หารือศูนย์ฝึกพระธรรมทูต ณ ฮ่องกง 1 601215 รอง กต หารือศูนย์ฝึกพระธรรมทูต ณ ฮ่องกง 2 601215 รอง กต หารือศูนย์ฝึกพระธรรมทูต ณ ฮ่องกง 3 601215 รอง กต หารือศูนย์ฝึกพระธรรมทูต ณ ฮ่องกง 4 601215 รอง กต หารือศูนย์ฝึกพระธรรมทูต ณ ฮ่องกง 5 601215 รอง กต หารือศูนย์ฝึกพระธรรมทูต ณ ฮ่องกง 6 601215 รอง กต หารือศูนย์ฝึกพระธรรมทูต ณ ฮ่องกง 7 601215 รอง กต หารือศูนย์ฝึกพระธรรมทูต ณ ฮ่องกง 8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร