มจร เข้าสักการะสังฆราชศรีลังกา หารืองานสวดมนต์ข้ามปี ไทย-ศรีลังกา

วันที่ 17 ธ.ค. 60 เวลา 10.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วยเลขานุการ รมว. กระทรวงวัฒนธรรม และเลขานุการกรมการศาสนา ของไทย เข้าสักการะและได้ประชุมหารือเตรียมงานสวดมนต์ข้ามปี กับสมเด็จพระทิปปะทุวาเว ศรี สิทธาถะ สุมังคละ มหานายะกะเถโร แห่งสยามนิกาย ฝ่ายมัลลวัตตะ ณ วัดมัลวัตตะ เมืองแคนดี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

601217 รอง กต พบพระสังฆราช หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 1 (2) 601217 รอง กต พบพระสังฆราช หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 1 601217 รอง กต พบพระสังฆราช หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 2 601217 รอง กต พบพระสังฆราช หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 3

601217 รอง กต พบพระสังฆราช หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 4ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระอริยะ รัตนะ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต  พระมหาภราดร ภูริสฺสโร