ผู้แทน มจร ร่วมงานศพพระธรรมาจารย์ยี่ เฉิง อดีตประธานพุทธสมาคมจีน

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. (เวลาจีน) พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมฯ มจร ไปร่วมงานฌาปนกิจศพพระธรรมาจารย์ยี่ เฉิง อดีตประธานพุทธสมาคมจีน อายุ 91 ปี ซึ่งได้มรณภาพเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. นี้ ณ เจิ่น รู๋ เมืองจู่ เจียง มณฑลเจียงซี

ซึ่งพระธรรมาจารย์ยี่ เฉิง เป็นผู้สร้างและสานความสัมพันธ์อย่างดียิ่งระหว่างคณะสงฆ์เถรวาทกับคณะสงฆ์มหายาน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเปิดโอกาสและร่วมมือให้มหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และชาวพุทธจีนมาตั้งแต่ต้น และได้เข้าร่วมงานนานาชาติที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และเยี่ยมเยียนกันเสมอมา ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60

601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 1 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 2 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 3 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 4 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 5 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 6 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 7 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 8 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 9 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 10 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 11 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 12 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 13 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 14

601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 15 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 16 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 17 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 18 601227 รอง กต ไปงานศพ Most Ven Dr. Yi Cheng China 19

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต