ประชุมงานวิทยาลัยพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เป็นประธานประชุมปรึกษางานวิทยาลัยพระธรรมทูต จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ

601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 1 601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 2 601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 3 601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 4 601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 5 601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 6 601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 7 601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 8 601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 9 601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 10 601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 11 601229 รอง กต ประชุมงานพระธรรมทูตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 12

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต