มจร ร่วมอาลัย พระสมุห์สมศักดิ์ อคฺคธมฺโม พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 16

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร มอบหมายให้ พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนของวิทยาลัยพระธรรมทูตและโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร ไปร่วมงานฌาปนกิจศพของ พระสมุห์ สมศักดิ์  อคฺคธมฺโม  (กันภัย)  อดีตพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 16 อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าหิ่งห้อย ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคมะเร็ง วันที่ ๒๑ ธ.ค. 60 นับว่าเป็นการสูญเสียพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องจากท่านเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานาน

601228 รอง กต มอบ พมศักดิ์ชาย ไปงานศพพระสมุห์สมศักดิ์ พท รุ่น 16 9 601228 รอง กต มอบ พมศักดิ์ชาย ไปงานศพพระสมุห์สมศักดิ์ พท รุ่น 16 10

601228 รอง กต มอบ พมศักดิ์ชาย ไปงานศพพระสมุห์สมศักดิ์ พท รุ่น 16 2 601228 รอง กต มอบ พมศักดิ์ชาย ไปงานศพพระสมุห์สมศักดิ์ พท รุ่น 16 3 601228 รอง กต มอบ พมศักดิ์ชาย ไปงานศพพระสมุห์สมศักดิ์ พท รุ่น 16 4 601228 รอง กต มอบ พมศักดิ์ชาย ไปงานศพพระสมุห์สมศักดิ์ พท รุ่น 16 5 601228 รอง กต มอบ พมศักดิ์ชาย ไปงานศพพระสมุห์สมศักดิ์ พท รุ่น 16 6 601228 รอง กต มอบ พมศักดิ์ชาย ไปงานศพพระสมุห์สมศักดิ์ พท รุ่น 16 8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต /พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท