มจร เจริญพุทธมนต์วันปีใหม่ และร่วมงานถวายมหาสังฆทาน ร่วมกับนานาชาติ ณ พระเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 31 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61 พระโสภณวชิราภรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ จาก มจร ร่วมกับ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนกรมการศาสนา และผู้สื่อข่าวศาสนา เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี คืนวันที่ 31 ธ.ค. และ เช้าวันที่ 1 ม.ค. 61

และวันที่ 1 ม.ค. ร่วมงานถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 18,000 รูป จัดโดยรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์คือ Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumara Bhivamsa, Chairman Sayadaw of State Sangha Maha Nayaka ที่พระเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์

601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 1 601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 2 601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 3 601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 4 601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 5 601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 6 601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 7

601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 9 601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 10 601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 11 601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 12 601231 มจร เจริญพุทธมนต์ปีใหม่ ร่วมนานาชาติ เมียนมาร์ 13

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์