มจร ต้อนรับ H.E. Mr.Meng Xiangfeng รัฐมนตรีจากจีน

วันที่ 8 ม.ค. 2561 เวลา 09.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ให้การต้อนรับแขก H.E. Mr.Meng Xiangfeng, Executive  Deputy Secretary of the Working Committee For Organs Directly under the Communist Party of China (CPC) รัฐมนตรีจากจีน ชมวัดอรุณฯ ณ วัดอรุณฯ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

610108 รอง กต ต้อนรับ  H.E. Mr.Meng Xiangfeng china 1 610108 รอง กต ต้อนรับ  H.E. Mr.Meng Xiangfeng china 2 610108 รอง กต ต้อนรับ  H.E. Mr.Meng Xiangfeng china 3 610108 รอง กต ต้อนรับ  H.E. Mr.Meng Xiangfeng china 4 610108 รอง กต ต้อนรับ  H.E. Mr.Meng Xiangfeng china 5 610108 รอง กต ต้อนรับ  H.E. Mr.Meng Xiangfeng china 6 610108 รอง กต ต้อนรับ  H.E. Mr.Meng Xiangfeng china 7 610108 รอง กต ต้อนรับ  H.E. Mr.Meng Xiangfeng china 8 610108 รอง กต ต้อนรับ  H.E. Mr.Meng Xiangfeng china 9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต