มจร ประชุมงานศูนย์มหายาน และงาน MCU APP ณ จีน

วันที่ 10-13 มกราคม 2561 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ไปประชุมงานศูนย์ฝึกพระธรรมทูตในวัดมหายาน ณ วัดไคหยวน เมืองฝูโจว และดูความก้าวหน้าการพัฒนา MCU APP ณ บริษัทหวางหลง เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

610111 รอง กต ไปจีนประชุมงานมหายานและMCU App 1 610111 รอง กต ไปจีนประชุมงานมหายานและMCU App 2 610111 รอง กต ไปจีนประชุมงานมหายานและMCU App 3 610111 รอง กต ไปจีนประชุมงานมหายานและMCU App 4 610111 รอง กต ไปจีนประชุมงานมหายานและMCU App 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม