มจร พบ ประธานสมัชชาสงฆ์อเมริกา หารือโครงการอบรมพระธรรมทูต

วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 19.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าพบพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งเรื่องโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ณ วัดเทพธิดาราม แขวง สำราญราษฎร์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

610119 รอง กต เข้าพบ พระเทพพุทธิวิเทศ ป อเมริกา หารืองานอบรมพระธรรมทูต 0 610119 รอง กต เข้าพบ พระเทพพุทธิวิเทศ ป อเมริกา หารืองานอบรมพระธรรมทูต 1 610119 รอง กต เข้าพบ พระเทพพุทธิวิเทศ ป อเมริกา หารืองานอบรมพระธรรมทูต 2 610119 รอง กต เข้าพบ พระเทพพุทธิวิเทศ ป อเมริกา หารืองานอบรมพระธรรมทูต 3 610119 รอง กต เข้าพบ พระเทพพุทธิวิเทศ ป อเมริกา หารืองานอบรมพระธรรมทูต 4

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต