ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24

วันที่ 17 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย ผู้บริหาร มจร คณะกรรมการโครงการฯ คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่ มจร เข้าประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 โดยมีพระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร กรรมการอุปถัมภ์และกรรมการที่ปรึกษาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เป็นประธานการประชุม จากนั้นคณะกรรมการแบ่งกลุ่มเป็น 15 กลุ่ม เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครจำนวน 135 รูป ณ ห้องประชุม มวก. 48 พรรษา มจร อยุธยา

610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 1 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 2 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 3 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 4 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 5 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 6 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 7 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 8 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 9 (2) 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 9 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 10 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 11 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 12 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 14 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 15 610217 ประชุม กก การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรม พท รุ่นที่ 24 ณ มจร อย 16

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต