มจร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ และกล่าวถวายคำอาลัยแด่พระธรรมาจารย์ ดร. คิน ชิ่ว (Ven.Dr. Sik Kin Chiu)

13 กค 61 /09.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองฯ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมคณะ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ และกล่าวถวายคำอาลัยแด่พระธรรมาจารย์ ดร. คิน ชิ่ว (Ven.Dr. Sik Kin Chiu) หรือ เกี่ยน เจา (Jian Zhao) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดโฝวหลิน ฮ่องกง และประธานสงฆ์มาเก๊า จีนฮ่องกง ณ วัดโฝวหลิน จีนฮ่องกง16690-vertขอบดำ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต