ขออนุโมทนาบุญผู้บริจาค สนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ปี 61

Sorry, this entry is only available in ไทย.