เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนา มจร ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 62

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานรับรองประมุขสงฆ์ พระสงฆ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือศาสนาและผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๒” โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดยกรมการศาสนาได้ดำเนินการอาราธนาประมุขสงฆ์ เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือศาสนา รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงต่างประเทศ จำนวน ๑๒ ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 พร้อมขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญของแต่ละประเทศ 13 ประเทศ เพื่อมาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี

611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 1611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 2611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 3611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 4611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 5611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 6611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 7611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 8611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 9611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 10

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College , IRD.