พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันนี้ (๓๐ พ.ย. ๖๔) เวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ panerai replica watches ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธาน อ.ป.ก. เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมอุทิศถวาย พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อดีตที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อดีตกรรมการที่ปรึกษาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ ศาลาการเปรียญวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การนี้ มีคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คณะผู้บริหาร กรรมการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เจ้าอาวาสวัดนาคปรก

และในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. panerai replica อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมบำเพ็ญกุศล โดยมี พระภิกษุสามเณร แม่ชี และสาธุชน ร่วมพิธีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

262499792_452335972905858_6850282143007279444_n

261945250_452335542905901_9015505112403835313_n

261756561_452335362905919_1059501518051055702_n

262182755_452335649572557_7108772184152680707_n 261163649_452335346239254_6524758850345451041_n 261456332_452336082905847_2650494841821429080_n

261497331_452334969572625_2160934310347125525_n

262430888_452336036239185_8453345553816049384_n 262972269_452335389572583_6093283665605306660_n

261497299_452334919572630_3396758357592704790_n

261728880_452336242905831_1405121208089862273_n

261680937_452335472905908_8224213221363023931_n 261726728_452335282905927_5557776064098357553_n 261746772_452335072905948_954147958708687995_n 261766851_452335146239274_7312799126842364147_n

262852582_452336079572514_4776150977050810173_n

261805120_452335486239240_2454017733961431486_n 262315182_452335189572603_4657768763995373442_n

260966460_452335592905896_4873111469853204440_n 261406701_452336489572473_6930892440106084193_n

262386476_452336289572493_2517719179741031539_n 262478833_452335316239257_3413672000688559453_n

262699825_452336196239169_5130987468013118349_n

262367755_452334696239319_957417740999471863_n

261741145_452335602905895_7485579065497995801_n

262811819_452335236239265_1817191221346556892_n 262177298_452336136239175_4324060377305355835_n

262501442_452336349572487_8464981037630273619_n

261822670_452336422905813_901888414284272017_n 261781458_452335929572529_1777385497212235669_n

261315982_452334782905977_2125283416431198534_n 261175179_452335059572616_1967808011976713758_n

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

รายงาน: พระมหาวิเชียร สุธีโร 

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ :  เพจ Watpaknam.bkk

Scroll to Top