สมัครเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนากรรมฐาน (หลักสูตรนานาชาติ)

แบบฟอร์มสมัคร

Application form
แนบเอกสาร

การชำระค่าสมัคร

โปรดชำระค่าสมัครไปยังบัญชีที่กำหนด
และอัปโหลดหลักฐานพร้อมส่งข้อมูลการสมัคร

รายชื่อผู้สมัครเรียน

This will close in 20 seconds

Scroll to Top