ทำเนียบวัดไทยในต่างประเทศ

เลขที่

 ประเทศ

จำนวนวัด

จำนวนพระ

ธรรมยุต

มหานิกาย

รวม

ธรรมยุต

มหานิกาย

รวม

1
แคนาดา Canada

6

1

7

21

1

22

2
เดนมาร์ก Denmark

1

1

2

4

4

8

3
ไต้หวัน Taiwan (Formosa)

2

2

9

9

4
นอร์เวย์ Norway

1

1

2

2

5
นิวซีแลนด์ New Zealand

2

1

3

9

7

16

6
เนเธอร์แลนด์ Netherland

2

2

7
เนปาล Nepal

1

1

6

6

8
เบลเยี่ยม Belgium

1

1

3

3

9
ฝรั่งเศส France

2

2

7

7

10
เยอรมัน Germany

6

5

11

18

13

31

11
สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland

1

1

6

6

12
สวีเดน Sweden

1

1

2

7

4

11

13
สหรัฐอเมริกา USA

35

67

102

210

394

604

14
สิงคโปร์ Singapore

18

18

44

44

15
ออสเตรเลีย Australia

8

2

10

28

7

35

16
ออสเตรีย Austria

1

1

1

1

17
อังกฤษ England

3

3

20

20

18
อิตาลี Italy

1

1

1

1

19
อินเดีย India

4

3

7

20

19

39

20
อินโดนีเซีย Indonesia

4

4

14

14

21
ฮ่องกง Hong Kong 

2

2

11

11

รวม

74

108

182

359

533

892

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม
แหล่งข้อมูล: หนังสือข้อมูลพื้นฐานด้านการศาสนา ประจำปี 2545 กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (มกราคม 2545)

 

This will close in 20 seconds

Scroll to Top