ติดต่อเราContact us联系我们

วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

อาคารเรียนรวม  ชั้น ๓ โซน D ห้อง D300
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๘๐๖๕
โทรสาร   ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕

หรือ

Email: ddcmcu@gmail.com

หรือ Email: odc@mcu.ac.th

https://m.facebook.com/DhammadutaMCU/

https://m.facebook.com/โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ-102345967162646/

หรือ

วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ห้อง ๒๐๘ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุ ฯ  กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๑๑๓๕

หรือ

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

อยู่ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๒๐, ๐-๓๕๒๔-๘๐๒๑
โทรภายใน ๘๐๒๔, ๘๐๒๑

Email: ddcmcu@gmail.com

หรือ

Admin ; E-mail: samarn261@hotmail.com

 Dhammadhuta College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, at Ayutthaya

79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13170, Thailand.

Phone. +66 (035)24-8000, #  8065,

or

Email: ddcmcu@gmail.com

or Email: odc@mcu.ac.th

https://m.facebook.com/DhammadutaMCU/

https://m.facebook.com/โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ-102345967162646/

or

 Dhammadhuta College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, at Watmahathatu

at Room 208, Mahachulalongkornrajavidyalaya Building, Watmahathatu, Bangkok. 10200, Thailand.

Phone. +66 (035)24-8000, # 1135,

Fax.      +66(035)24-8065

Email: ddcmcu@gmail.com

or

Admin ; E-mail: samarn261@hotmail.com

 Dhammadhuta College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, at Ayutthaya

79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13170, Thailand.

Phone. +66 (035)24-8000, #  8065,

or

Email: ddcmcu@gmail.com

or Email: odc@mcu.ac.th

https://m.facebook.com/DhammadutaMCU/

https://m.facebook.com/โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ-102345967162646/

or

 Dhammadhuta College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, at Watmahathatu

at Room 208, Mahachulalongkornrajavidyalaya Building, Watmahathatu, Bangkok. 10200, Thailand.

Phone. +66 (035)24-8000, # 1135,

Fax.      +66(035)24-8065

Email: ddcmcu@gmail.com

or

Admin ; E-mail: samarn261@hotmail.com

Scroll to Top