รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการ และชมนิทรรศการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการ และชมนิทรรศการ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการ และชมนิทรรศการ ตามที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมไตรรัตนภูมิ และคุณแอน มิตรชัย พร้อมเครือข่ายองค์กรพุทธทั้งในและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ “ตามรอยพระพุทธบาท เผยมหาสถานแห่งศรัทธาดินแดนพุทธภูมิ” กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ณ คิว สเตเดียม ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

01 02 03 SON03393 SON03396 SON03399 SON03400 SON03401 SON03403 SON03409 SON03412 SON03414 SON03415 SON03416 SON03417 SON03437 SON03445 SON03454 SON03457 SON03459 SON03462 SON03476 SON03481 SON03506 SON03508 SON03520 SON03524 SON03544 SON03550 SON03555 SON03560 SON03564 SON03569 SON03570 SON03574 SON03585 SON03590 SON03593 SON03594 SON03607 SON03611

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการ และชมนิทรรศการ ตามที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมไตรรัตนภูมิ และคุณแอน มิตรชัย พร้อมเครือข่ายองค์กรพุทธทั้งในและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ “ตามรอยพระพุทธบาท เผยมหาสถานแห่งศรัทธาดินแดนพุทธภูมิ” กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ณ คิว สเตเดียม ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

01 02 03 SON03393 SON03396 SON03399 SON03400 SON03401 SON03403 SON03409 SON03412 SON03414 SON03415 SON03416 SON03417 SON03437 SON03445 SON03454 SON03457 SON03459 SON03462 SON03476 SON03481 SON03506 SON03508 SON03520 SON03524 SON03544 SON03550 SON03555 SON03560 SON03564 SON03569 SON03570 SON03574 SON03585 SON03590 SON03593 SON03594 SON03607 SON03611

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top