ถวายมุทิตาสักการะผู้บริหาร มจรถวายมุทิตาสักการะผู้บริหาร มจร

๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๕๙ ปี พระเทพเวที, รศ.ดร. เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าวาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ณ กุฎิวัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

01 02 03 04

05

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ : สำนักงาน

Scroll to Top