รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อำนวยความสะดวกคณะสงฆ์และนักแสดงวัฒนธรรมเส้าหลินจีนVice Rector for Foreign Affairs of MCU facilitate a group of Chinese Buddhist Sanghas and Actor Chinese Shaolin culture.Vice Rector for Foreign Affairs of MCU facilitate a group of Chinese Buddhist Sanghas and Actor Chinese Shaolin culture.

วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๕๘ เวลา ๑๕.๒๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะสงฆ์และนักแสดงวัฒนธรรมเส้าหลินจีน ได้อำนวยความสะดวกโดยนำคณะสงฆ์จีนและนักแสดงวัฒนธรรมสำนักวัดเส้าหลิน จีน เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และได้หารือคุยความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์จีน ทางคณะสงฆ์จีนได้อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไปวัดเส้าหลินในโอกาสต่อไปด้วย ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ580802041

580802042

580802043

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

On 2nd Aug 2558/2015 at 15.20, Phra Sophonvachirabhorn, Vice Rector for Foreign Affairs of MCU, Acting Director of Dhammaduta College of MCU with followers went to facilitate a group of Chinese Sanghas and Actor Chinese Shaolin culture, who came to worship Grace King Rachamankha Ecclesiastes, the Apostolic Duty, Abbot of Wat Pak Nam Phasi Charoen. And Vice Rector of MCU discussed about cooperation with the Chinese Buddhist Sangha and Thailand as Chinese Sanghas invited  Grace King Rachamankha Ecclesiastes to the Shaolin temple in the future at Satama memorial pavilion, Pak Nam temple, Phasi Charoen, Bangkok. 580802041

580802042

580802043News : Dhammaduta College

Pic. : International Relations Division

On 2nd Aug 2558/2015 at 15.20, Phra Sophonvachirabhorn, Vice Rector for Foreign Affairs of MCU, Acting Director of Dhammaduta College of MCU with followers went to facilitate a group of Chinese Sanghas and Actor Chinese Shaolin culture, who came to worship  Grace King Rachamankha Ecclesiastes, the Apostolic Duty, Abbot of Wat Pak Nam Phasi Charoen. And Vice Rector of MCU discussed about cooperation with the Chinese Buddhist Sangha and Thailand as Chinese Sanghas invited Grace King Rachamankha Ecclesiastes to the Shaolin temple in the future at Satama memorial pavilion, Pak Nam temple, Phasi Charoen, Bangkok. 580802041

580802042

580802043News : Dhammaduta College

Pic. : International Relations Division

Scroll to Top