ฝ่ายต่างประเทศ มจร สักการะและทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมวชิรญาณ ประธานสร้างวัดนวมินทรฯและศูนย์ฝึกพระธรรมทูต

เมื่อ 11 ก.ค. 2560 เวลา 19.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าถวายสักการะและทำสามีจิกรรมแด่พระพรหมวชิรญาณ ประธานกรรมการสร้างวัดนวมินทรวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ บอสตัน รัฐเเมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา และศูนย์ฝึกพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์

ในการนี้พระโสภณวชิราภรณ์ได้เรียนถวายเรื่อง งานพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วย

600711 รอง กต ทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดยานนาวา1 600711 รอง กต ทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดยานนาวา2 600711 รอง กต ทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดยานนาวา3 600711 รอง กต ทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดยานนาวา4 600711 รอง กต ทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดยานนาวา5 600711 รอง กต ทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดยานนาวา6

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร