มจร หารือจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามวัดพุทธโลก ที่อินโดฯ

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2560 เวลา 09.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และอธิบดีกรมการศาสนา ไทย หารือความร่วมมือจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามวัดพุทธโลก กับนายกสมาคมวิทยาลัยพุทธศาสนา อินโดนีเซีย ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

600722 รอง กต รมต วัฒนธรรม หารือสวดมนต์ข้ามวัดพุทธโลก อินโดนิเซีย1 600722 รอง กต รมต วัฒนธรรม หารือสวดมนต์ข้ามวัดพุทธโลก อินโดนิเซีย2 600722 รอง กต รมต วัฒนธรรม หารือสวดมนต์ข้ามวัดพุทธโลก อินโดนิเซีย3 600722 รอง กต รมต วัฒนธรรม หารือสวดมนต์ข้ามวัดพุทธโลก อินโดนิเซีย4 600722 รอง กต รมต วัฒนธรรม หารือสวดมนต์ข้ามวัดพุทธโลก อินโดนิเซีย5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต