มจร ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

วันที่ 3 ส.ค. 2560 เวลา 08.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้มอบหมายให้ ผู้บริหาร พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รอง ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16  และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น 99 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

3385 17807 600803 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ1 600803 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ2 600803 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ3 600803 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ4 600803 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ5 600803 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ6 600803 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ7 600803 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต