มจร ต้อนรับ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยไทโซ(Taisho) ญี่ปุ่น

วันที่ 4 ก.ย. 60 เวลา 14.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมคณะบุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกันกับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยไทโซ(Taisho) ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 205 มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

600904 รอง กต ประชุมกับ ม.ไทโซ (1 600904 รอง กต ประชุมกับ ม.ไทโซ (2) 600904 รอง กต ประชุมกับ ม.ไทโซ (3) 600904 รอง กต ประชุมกับ ม.ไทโซ (4) 600904 รอง กต ประชุมกับ ม.ไทโซ (5) 600904 รอง กต ประชุมกับ ม.ไทโซ (6) 600904 รอง กต ประชุมกับ ม.ไทโซ (7) 600904 รอง กต ประชุมกับ ม.ไทโซ (8) 600904 รอง กต ประชุมกับ ม.ไทโซ (9) 600904 รอง กต ประชุมกับ ม.ไทโซ (10)

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , กองวิเทศสัมพันธ์