มจร หารืองานสวดมนต์ข้ามปี ไทย-ศรีลังกา

วันที่ 16 ธ.ค. 60 เวลา 20.15 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วยเลขานุการ รมว. กระทรวงวัฒนธรรม และเลขานุการกรมการศาสนา ของไทย ได้ประชุมหารือเตรียมงานสวดมนต์ข้ามปี กับ Hon.Dr.Diyawadana Nilame หัวหน้าผู้ดูแลวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

601216 รอง กต หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 1 601216 รอง กต หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 2 601216 รอง กต หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 3 601216 รอง กต หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 4 601216 รอง กต หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 5 601216 รอง กต หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 6 601216 รอง กต หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 8 601216 รอง กต หารือ สวดมนต์ข้ามปี ศรีลังกา 9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาภราดร ภูริสฺสโร