มจร เยี่ยมสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน หารือการจัดการศึกษา

วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 18.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย พระโสภณกิตติวิเทศ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมงคลธีรคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูวินัยธรสมุทร ผศ., ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหายงยุทธ กนฺตาโป ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เยี่ยมชมสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน (Fo Guang Shan Theravada  and Mahayana Buddhist Institute) และ ปรึกษาเรื่องการจัดการศึกษา กับพระธรรมาจารย์ซินติ้ง (Most. Ven. Dr. Hsin Ting) ประธานโครงการสถาบันเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซาน กรุงเทพฯ ณ วัดโฝวกวงซัน เลขที่ 55 ถนนคู้บอน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 1 601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 2 601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 3 601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 4 601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 5 601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 6 601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 7 601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 8 601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 9 601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 10 601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 12 601229 รอง กต เยียมวัดโฝวกวงซัน 13

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต /นายลิขิต บุญละคร