มจร ร่วมประชุมสัมมนา Climate Change from Asia-Pacific ณ สำนักงานสหประชาชาติ

วันที่ 7 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 น. พระพรหมบัณฑิต, ศ.,ดร. อธิการบดี มจร ร่วมประชุมสัมมนาและกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการสัมมนาวิกฤติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในหัวข้อ “Inner Dimensions of Climate Change: A Gathering of Young Ecologist from Asia-Pacific” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากชาติต่างๆ มากมาย

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

1-vert(65)

610207 อธิการบดี รอง กต สัมมนาภูมิอากาศที่ UN 7 610207 อธิการบดี รอง กต สัมมนาภูมิอากาศที่ UN 8 610207 อธิการบดี รอง กต สัมมนาภูมิอากาศที่ UN 9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต