รองฯ ต่างประเทศ มจร แนะเยาวชน “ทิศทางยุวธรรมทูต” ในโครงการ “เด็กธรรมนำไทย”

วันที่ 2 ก.ย. 2561 เวลา 15.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร บรรยายธรรมเรื่อง “ทิศทางยุวธรรมทูต” แด่เยาวชนในโครงการ “เด็กธรรมนำไทย” ณ ห้อง Executive room 1 ธาราพาร์ค สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 1610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 2610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 3610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 4610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 5610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 6610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 7610902 รอง กต บรรยาย ทิศทางยุวธรรมทูต 8

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

Translator/Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College