พระธรรมทูตรุ่น 28

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบของที่ระลึกขอบคุณกรมการศาสนาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบของที่ระลึกขอบคุณกรมการศาสนา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ มอบหนังสือ ของที่ระลึกขอคุณกรมการศาสนา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการฯ และได้เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้พระผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นผู้รับมอบ ในการนี้ โครงการฯได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ณ ห้องรับรองอธิบดีกรมการศาสนา ชั้น ๒ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ มอบหนังสือ ของที่ระลึกขอคุณกรมการศาสนา …

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบของที่ระลึกขอบคุณกรมการศาสนาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบของที่ระลึกขอบคุณกรมการศาสนา Read More »

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร เข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ODB, MCU pays Samijikamma to Most Venerable Somdet Phra Mahathirachan ODB, MCU pays Samijikamma to Most Venerable Somdet Phra Mahathirachan

วันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์,ดร., อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เข้ากราบถวายสักการะทำสามีจิกรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จที่เมตตาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเปิดโครงการฯ และพิธีปัจฉิมนิเทศประทานวุฒิบัตร ทั้งกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ให้การอุปถัมภ์โครงการฯ การนี้ ได้ขอกำหนดการนำคณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์ จำนวน ๓๔ รูป/คน เข้ากราบถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จและเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมความร่วมมือกับคณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์ ณ ตึกเจริญอักษร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร On Saturday, 5 August 2022, at 5.30 …

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร เข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ODB, MCU pays Samijikamma to Most Venerable Somdet Phra Mahathirachan ODB, MCU pays Samijikamma to Most Venerable Somdet Phra Mahathirachan Read More »

การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้พร้อม เตรียมเครื่องสมณบริขารให้ครบ และสิ่งของใช้ที่จำเป็น ดังนี้ ๑. บาตรพร้อมถลกบาตร ชนิดมีสายสะพายและเชิงบาตร ๒. ผ้าไตรจีวรสีเหลืองทอง สำหรับใช้ตลอด ๓ เดือน ๓. เต็นท์สนาม หรือกลดพร้อมมุ้งกันยุง และผ้าใบกันฝน ๔. ผ้าปูรองนอน, ผ้าห่ม, ผ้าเช็ดตัว, อังสะกันหนาว ๕. สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก (อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว) ๖. รองเท้า, ร่ม, กระบอกน้ำ, ช้อนส่วนตัว, ถุงเท้าสวมนอน, ยากันยุง ๗. สมุดบันทึก และอุปกรณ์เครื่องเขียน ๘. อุปกรณ์บันทึกเสียง, บันทึกภาพ (ถ้ามี) ๙. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรือไอแพดสำหรับพิมพ์งานและเรียนออนไลน์ (ถ้ามี) ๑๐. โทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนออนไลน์ภาควิชาการ ๑๑. เชือกไนล่อนหรือเชือกฟางสำหรับตากผ้า ๑๒. ไฟฉาย และนาฬิกาปลุก ๑๓. …

การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ Read More »

Scroll to Top