ร่วมบุญอุทิศคุณพ่ออินศวร โยมบิดาของพระธรรมทูตรุ่น 26ร่วมบุญอุทิศคุณพ่ออินศวร โยมบิดาของพระธรรมทูตรุ่น 26ร่วมบุญอุทิศคุณพ่ออินศวร โยมบิดาของพระธรรมทูตรุ่น 26

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ มหาสีลปญฺโญ (ใจพันธุ์) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26  ซึ่งได้เสียชีวิตลงด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 63 สิริอายุ 74 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล วันที่ 17-21 ก.ย. 63 ณ วัดสวนชา(น้ำรู) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมแสดงความอาลัย ขอให้ดวงวิญญาณคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ ไปสู่สุคติเทอญ

630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 1630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 2630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 3630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 4630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 5

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต,

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ มหาสีลปญฺโญ (ใจพันธุ์) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26  ซึ่งได้เสียชีวิตลงด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 63 สิริอายุ 74 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล วันที่ 17-21 ก.ย. 63 ณ วัดสวนชา(น้ำรู) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมแสดงความอาลัย ขอให้ดวงวิญญาณคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ ไปสู่สุคติเทอญ

630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 1630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 2630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 3630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 4630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 5

.

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ มหาสีลปญฺโญ (ใจพันธุ์) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26  ซึ่งได้เสียชีวิตลงด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 63 สิริอายุ 74 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล วันที่ 17-21 ก.ย. 63 ณ วัดสวนชา(น้ำรู) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมแสดงความอาลัย ขอให้ดวงวิญญาณคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ ไปสู่สุคติเทอญ

630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 1630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 2630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 3630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 4630920 อาลัยคุณพ่ออินศวร ใจพันธุ์ โยมบิดาของพระมหาศุภณัฐ 5

.

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

Scroll to Top