คณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำSingapore’s Mahayana Sanghas hosted a merit-making ceremony for former Somdet, Wat Paknam, BKK

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๙ น. พระธรรมาจารย์ ดร. ชิ ฝ่า จ้าว (พระราชธรรมานุสิฐ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ และ Most Venerable Shi Ming Yi (พระวิเทศศาสนานุวัตร) เจ้าอาวาสวัดฟูไฮ่ฉาน ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ ทั้งภิกษุและภิกษุณี เดินทางมาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี พร้อมด้วย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

On Sunday, 4 September 2022, at 05.09. p.m., Most Venerable Shi Fa Zhao (Phraraj Dhammanusit), the chief abbot of the Tooth Relic Temple, and Venerable Shi Ming Yi (Phra Vidhetsasananuvat), the abbot of Foo Hai Ch’an Temple in Singapore, including their disciples, hosted a merit-making ceremony for the dedication the Somdet Phra Maha Ratchamangalacharn, the former abbot of Wat Pak Nam Phasi Charoen in Bangkok.
On this occasion, Phra Dhamvajrabundit, Prof. Dr., Rector, and Phramaha Surasak Paccantaseno, Asst. Prof. Dr., Vice-Rector of Foreign Affairs, including Administrators, Lecturers, and Staff of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, greeted them.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

News: Dhammaduta College

Reporter: Phramaha Pharadon Bhurissaro

English News: Phramaha Pharadon Bhurissaro

Picture:  MR. LIKIT BOONLAKON

Scroll to Top