ข้อมูลพระธรรมทูตต่างประเทศ

รายงานข้อมูลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

รุ่นที่ 1 (2538) –  รุ่นที่ 28 (2565)

(ยังไม่รวมพระธรรมทูตต้นแบบและพระธรรมทูตสมทบ)

คลิ๊กเพื่อดูรายงาน

รวบรวมข้อมูล : อุดร  เขียวอ่อนข้อมูลพระธรรมทูตต่างประเทศ

ลำดับ No. รายการ วันสร้างไฟล์/วันสร้างลิ้งค์ ที่มา /ผู้อัพโหลด
1 ทำเนียบวัดไทยในสหรัฐอเมริกา 25620210 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา/
2
3
4
5
6
7
8
9
10

..

ข้อมูล : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตข้อมูลพระธรรมทูตต่างประเทศ

ลำดับ No. รายการ วันสร้างไฟล์/วันสร้างลิ้งค์ ที่มา /ผู้อัพโหลด
1 ทำเนียบวัดไทยในสหรัฐอเมริกา 25620210 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา/
2
3
4
5
6
7
8
9
10

..

ข้อมูล : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

This will close in 20 seconds

Scroll to Top