มจร เตรียมสถาบันสมทบ ที่เมือง เมดัน อินโดนิเซีย

วันที่ 4 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ จาก มจร ประชุมเตรียมรับ Mahakaruna Buddhist Center เป็นสถาบันสมทบ มจร ณ ศูนย์มหากรุณา เมืองเมดัน อินโดนีเชีย

610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 12 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 13 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 14

610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 1 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 2 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 3 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 4 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 5 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 6 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 7 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 8 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 9 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 10 610104 รอง กต เตรียมสถาบันสมทบ อินโดนิเซีย 11

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต