รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ ๒๙ ถวายสักการะ สามีจิกรรม คณะพระวิปัสสนาจารย์

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๔๕ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ถวายสักการะ สามีจิกรรม พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ประธานปิดภาคการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ และคณะพระวิปัสสนาจารย์ ณ หอประชุม พร รัตนสุวรรณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top