รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำพระนิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้ รับอาหารบิณฑบาตและกระทำภัตกิจ

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๗ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์ นำพระวิปัสสนาจารย์และพระนิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี รับอาหารบิณฑบาตและกระทำภัตกิจ ณ อาคารหอฉัน มจร พระนครศรีอยุธยา

โอกาสนี้ มูลนิธิโพธิวัณนา นำโดย อาจารย์ ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ เป็นเจ้าภาพถวายกาีอุปถัมภ์ ภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล ตลอดโครงการการปฏิบัติธรรมกรรมฐานของนิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ มจร พระนครศรีอยุธยา

ในนาม พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ขออนุโมทนาขอบคุณ มูลนิธิโพธิวัณณา ที่เมตตารับเป็นเจ้าภาพถวายการอุปถัมภ์ภัตตาหารเข้าและภัตตาหารเพล ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตนาธิคุณ และบุญญานุภาพทั้งมวล จงอำนวยอิฐวิบุลมนุญผลกุศลวิปากสมบัติ ให้ทานบดีทุกท่าน ประสพสุขสวัสดี ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญฯ

 

 

Scroll to Top